g) Selvskabt SkønhedsOpmærksomhed

Dit ego, eller image forbindes med dit ansigt, og har stor betydning for din udstråling. Denne maske er den første del af kroppen du viser frem til andre mennesker, og den røber dine indre følelser. Ansigtet skal føles behagelig kølig før du passivt koncentrerer dig om skønhedsbevidstheden, der en slags blanding af forestillinger og henstillinger. Resultatet er at du så snart du ser en praktisk mulighed for det vil du gøre alt, hvad er muligt, for at forbedre din skønhed – skønhed er blevet en beslutning. Det er blevet lige selvfølgelig for dig med skønhedstræning som at børste tænder. Du har fået kræfter til at forme dit eget liv og din egen indre skønhed. Du bryder med gamle indgroede, utidssvarende skønhedsbilleder eller skønhedsadfærd.

Efter at du har fået kontrol over kroppens muskler og organer kan du bringe dig i den bevidste tilstand hvor du er opmærksom og herre over din koncentration. Du hviler i en fysisk og delvis psykisk dybt afspændt tilstand hvor du kan udelukke andre tanker end dem der har med din skønhed at gøre. Skønhedsmanipulationen øger indlæringsevnen, opfattelsesevnen, giver kortere reaktionstid og større fleksibilitet. Skønheden plantes dybere og dybere i din personlighed, og vil dukke op som ny skønhedsadfærd.

Opmærksomhed er en afslappet tilstand af årvågenhed, der adskiller sig fra det viljestyrken kan præstere. På samme måde som når du koncentrerer dig om et interessant fjernsynsprogram der holder fast på hele din opmærksomhed uden anstrengelse, skal du koncentrere dig om dyb afslappelse. Denne energiskabende og helbredende tilstand skal benyttes til at præge dig med positive skønhedstanker og skønhedsbilleder. En forbedret indre skønhed afhænger af om du får næste øvelse skønhedsbevidstheden til at påvirke din underbevidsthed.