7) SKØNHEDSMÅL

Du skaber din egen skønhed. Alt, hvad du oplever, og de situationer, du befinder dig i, er resultatet at din indre virkelighed. Ingen af os er blot et ulykkeligt offer for omstændigheder, men mange bruger sit liv på at imødekomme forventninger fra forældre, veninder, kolleger, osv., og ved ikke hvilke forventninger de selv har til deres skønhed. Dine følelser, tanker og overbevisninger er ikke permanente. Det er en god idé at sætte dig skønhedsmål, fordi det forbereder din psyke på at blive smukkere. Du opbygger et positivt billede af dig selv, og bekræfter dermed over for dig selv, at du kommer dig selv med. Du får en følelse af at det er dig der styrer udviklingen. Det sætter dig i stand til at handle anderledes, og du sparer tid.

Giv aldrig op. Udholdenhed skaber succesrige mennesker. Lær af de kvinder du kender privat, kunstnere eller mediepersoner som har kæmpet og fået succes. Det er kun én forskel på mennesker med succes og mennesker med fiasko. De succesrige prøver en gang til. Hvis du altid er villig til et nyt forsøg, kan du få alt til at lykkes og nå alle de skønhedsmål, du sætter dig. Kampen er selve legen i livet, succes blot trofæet, men uden trofæ igen succes og ingen leg. Efterhånden som du når målene, fjerner du dem fra dit skønhedsprogram og føjer nogle nye til.

Nye skønhedsmål vil gribe ind i mange af dine levevaner, og det er ensbetydende med nytænkning. Men når du får nok søvn, hvile, motion, spiser rigtig og har overblik og kontrol over din skønhed forbliver du sund og rask. Udvendig skønhedspleje kan også gøre masser af godt, men det hjælper dobbelt eller mangedobbelt, hvis din skønhed understøttes af en indre udstråling. En af de væsentlige årsager til forringet skønhed er usikkerhed som følge af mangel på overblik. Du kan få kontrol over din skønhed og dermed mindske dit stress ved at lære at planlægge og skabe resultater. Sørg for til stadighed at holde styr på de næste 24 timer. Du forlænger ikke bare dit liv, men du vil også være i stand til bedre at nyde tilværelsen og din skønhed.

Definer dine mål nøjagtig. Målene skal være helt specifikke og konkrete. Bestem med samme nøjagtighed, hvad du vil gøre for at nå målet. Du får ingenting gratis her i livet. Sæt en tidsfrist for indfrielsen af målet. Planlæg nøje, hvordan du vil gå frem for at nå målet. Begynd straks – i dag – ikke i morgen at arbejde hen mod målet, selv om du måske ikke er 100 % parat endnu.

Jeg har i praksis erfaret at Beauty nap er effektive, og øvelserne vil også virke for dig, hvis du giver dig selv muligheden for at prøve. Hvis ikke du tror på at øvelserne får nogen virkning for dig, får de det heller ikke. Det er din egenindstilling, som er afgørende – sådan fungerer din underbevidsthed nu engang.

Det findes ingen som altid kan kontrollere sig selv og sin skønhed, og altid yde sit bedste. Det findes heller ikke nogen, der aldrig kan gøre det. Hvad der er skønhedsproblem for et menneske, er det ikke for et andet. Og hvad, der kan hjælpe et menneske, kan være totalt nytteløst for et andet.

Vi lever i et præstationssamfund, hvor den der præsterer noget bliver belønnet med anerkendelse og status. Nogle reagerer på præstationspres med et ønske om at opnå succes, mens andre ønsker at undgå fiasko. Hvis skønhedsmålet sættes så lavt at du ikke kan undgå at nå det forhindres fiaskoen, men succesen kan ligge på et meget lille sted, og tilfredsstillelsen er derfor oftest meget begrænset. Sættes det derimod alt for højt så er det er fuldt forståelig at du ikke når det og fiaskoen er dermed begrænset, men du bliver aldrig en skønhedsvinder.

Desværre får din skønhed ikke lov til at virke uforstyrret, idet nøglepersoner i dine omgivelser eller reklamemedier undertiden forsøger at fortælle dig, hvilke talenter, egenskaber og præstationer, der er værdifulde og attråværdige, og hvilke der ikke er det. Hvordan kan du vide hvor højt du skal sætte dine mål? Det ved du heller ikke, du må prøve dig frem. Faktisk går hele din tilværelse ud på at sætte mål, justere mål, finde nye mål og så naturligvis forsøge at nå dem. Hvis du sætter målene, så du overhovedet ikke behøver at anstrenge dig, vil målene ikke være særlig motiverende. Du bliver ikke behovstilfredsstillet, du bliver frustreret og føler dig apatisk, mismodig, vrissen og lignede. Du savner mening, udfordring og mål med tilværelsen. Og du får ikke mulighed for at yde dit bedste.

Skønheden kommer indefra, men en pæn facade hjælper dig til at forholde dig positiv til din skønhed.

Din indre skønhed skal hjælpes på vej ved at du også gør noget for din ydre skønhed.